PELABURAN KAMI

 

PELABURAN EKUITI

Sebagai institusi pelaburan utama di Malaysia, PNB mematuhi tahap tadbir urus yang tertinggi dan berusaha untuk melibatkan syarikat-syarikat pelaburan dan pemegang kepentingan utama dalam menjana penciptaan nilai jangka panjang yang mampan.

Syarikat-syarikat di mana PNB memegang majoriti atau kepentingan kawalan diklasifikasikan sebagai syarikat Strategik, manakala syarikat di mana PNB mempunyai pegangan atau pendedahan yang besar diklasifikasikan sebagai syarikat Teras.

Antara Syarikat-Syarikat Teras